Lääkkeiden koneellinen annojakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on apteekkimme tarjoama palvelu, jossa asiakas saa säännöllisesti käytettävät tablettinsa ja kapselinsa kerta-annospusseihin pakattuina yleensä kahden viikon erissä.

Palveluun kuuluu myös asiakkaan lääkityksen tarkistus, mikä lisää lääkitysturvallisuutta. Lääkkeet hinnoitellaan kahdeksi viikoksi kerrallaan, jolloin lääkkeiden kertyminen kotiin muutostilanteissa vähenee. Lisäksi lääkkeet hinnoitellaan isoimmista pakkauksista, jotka ovat hinnaltaan edullisimpia kuin pienet paketit.

Kenelle koneellinen annosjakelu sopii?

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu sopii iästä riippumatta kaikille, jotka haluavat helpottaa lääkkeiden oton sujuvuutta. Palvelu soveltuu erityisen hyvin esim. sellaisille henkilöille, joilla on runsaasti lääkkeitä käytössä tai joilla on ongelmia lääkkeiden päivittäisessä ottamisessa. Suosittelemme koneellista annosjakelua esim. silloin, jos

  • henkilöllä on useita säännöllisiä lääkkeitä käytössä
  • muistisairaille henkilöille
  • dosettiin lääkkeitään jakaville
  • hoitokotien asukkaille

Mitä hyötyä lääkkeiden annosjakelusta on?

Koneellinen annosjakelu lisää lääkehoidon turvallisuutta, sujuvuutta ja taloudellisuutta. Annosjakelun alkaessa tehdään aina lääkehoidon tarkistus. Lääkityksen tarkistuksessa  selvitetään ja poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet sekä yhteisvaikutukset yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Lisäksi farmaseuttimme tarkistaa, että lääkkeiden ottoajankohdat ovat oikeita lääkkeiden vaikutuksen kannalta. Sujuvuuden helpottamiseksi lääkkeet on pakattu kerta-annospusseihin, joihin on selkeästi merkitty lääkkeiden nimien lisäksi oikea ottoajankohta. Taloudellisuutta lisää lääkkeiden hinnoittelu kahdeksi viikoksi kerrallaan, jolloin lääkkeiden kertyminen kotiin tai hoitoyksikköön vähenee. Taloudellisuutta lisää myös se, että lääkkeet jaetaan ja hinnoitellaan isommista ja taloudellisesti edullisemmista pakkauksista. Lääkkeen lopetus ja aloitus on helpompaa, koska maksat vain sinulle jaetuista lääkkeistä.

Miten voin aloittaa lääkkeiden koneellisen annosjakelun?

Voit tilata lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun apteekistamme. Tilauksen yhteydessä täytetään:

Kysy palvelusta, sopimuksista ja palvelun hinnasta lisää apteekistamme.